Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Kéo dài thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

15/10/2013 18:19 PM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 126/2013/NĐ-CP hướng dẫn việc kéo dài thời hạn sử dụng đất tới ngày Luật đất đai (sửa đổi) theo Nghị quyết 49/2013/QH13.

Ms. Huỳnh Như
Các trường hợp được kéo dài thời hạn sử dụng đất theo Nghị định này bao gồm:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối được giao theo các Nghị định: 64/CP năm 1993, 85/1999/NĐ-CP181/2004/NĐ-CP.

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nêu trên và đang sử dụng trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối do được công nhận quyền sử dụng đất, do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế.

Đất được kéo dài quyền sử dụng được thực hiện mua bán, chuyển nhượng … như bình thường.

Nghị định này có hiệu lực ngày 15/10/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,371

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 02/12/2020 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
  • 14:20 | 02/12/2020 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên.
  • 10:50 | 02/12/2020 Công văn 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 10:40 | 02/12/2020 Quyết định 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 09:00 | 02/12/2020 Công văn 6649/BYT-KCB ngày 02/12/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • 07:00 | 02/12/2020 Quyết định 1032/QĐ-BNV ngày 01/12/2020 về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Nội vụ.
  • 16:45 | 01/12/2020 Chỉ thị 41/CT-TTg do Thủ Tướng ban hành ngày 01/12/2020 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.
  • 11:00 | 01/12/2020 Nghị định 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
  • 10:00 | 01/12/2020 Thông tư 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa.
  • 09:00 | 01/12/2020 Thông tư 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn