Sẽ cấp Giấy phép xây dựng qua Internet sau 2014

01/10/2013 10:28 AM

Trong năm 2014 sắp tới, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành xây dựng các phần mềm để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của đơn vị.

Trọng Hiền
Theo kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định 887/QĐ-BXD ngày 23/09/2013 thì trong năm 2014 Bộ sẽ xúc tiến xây dựng hệ thống CNTT để phục vụ người dân và doanh nghiệp trong 3 nội dung:

- Công bố 100% văn bản của Bộ trên cổng thông tin điện tử (trừ văn bản mật);

- Cấp trực tuyến giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng ở mức độ 3;

- Cấp trực tuyến giấy phép xây dựng ở các Sở Xây dựng.

Cũng theo kế hoạch, trong năm 2014 Bộ sẽ xây dựng hệ thống để quản lý, công khai các thông tin trong lĩnh vực xây dựng như: thông tin về Quy hoạch xây dựng; khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra xây dựng; quản lý chất lượng công trình ...

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,311

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 05/08/2022 Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  • 15:00 | 05/08/2022 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04/8/2022 hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.
  • 16:00 | 04/08/2022 Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
  • 07:45 | 04/08/2022 Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 sửa đổi nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.
  • 11:00 | 03/08/2022 Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.
  • 07:15 | 03/08/2022 Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
  • 15:50 | 02/08/2022 Quyết định 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
  • 15:40 | 02/08/2022 Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 15:00 | 02/08/2022 Quyết định 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
  • 14:45 | 02/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn