Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Sẽ cấp Giấy phép xây dựng qua Internet sau 2014

01/10/2013 10:28 AM

Trong năm 2014 sắp tới, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành xây dựng các phần mềm để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của đơn vị.

Trọng Hiền
Theo kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định 887/QĐ-BXD ngày 23/09/2013 thì trong năm 2014 Bộ sẽ xúc tiến xây dựng hệ thống CNTT để phục vụ người dân và doanh nghiệp trong 3 nội dung:

- Công bố 100% văn bản của Bộ trên cổng thông tin điện tử (trừ văn bản mật);

- Cấp trực tuyến giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng ở mức độ 3;

- Cấp trực tuyến giấy phép xây dựng ở các Sở Xây dựng.

Cũng theo kế hoạch, trong năm 2014 Bộ sẽ xây dựng hệ thống để quản lý, công khai các thông tin trong lĩnh vực xây dựng như: thông tin về Quy hoạch xây dựng; khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra xây dựng; quản lý chất lượng công trình ...

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,126

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn