Phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS

07/09/2011 14:20 PM

Ngày 01/09/2011, Bộ Xây Dựng ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BXD, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Ms. Mỹ Trang

Theo đó, các Tổ chức báo cáo (bao gồm các sàn giao dịch BĐS; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS) phải xây dựng quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền nhằm phát hiện và hạn chế các hành vi rửa tiền.

Đồng thời, Tổ chức báo cáo phải thường xuyên rà soát thông tin khách hàng, đặc biệt là các khách hàng đã có nghi vấn tiến hành hoạt động rửa tiền hoặc khách hàng có tên trong danh sách cảnh báo của Bộ Công an và các CQNN có thẩm quyền.

Tổ chức báo cáo có quyền không thực hiện giao dịch BĐS đối với: các giao dịch có liên quan đến tổ chức, cá nhân thuộc danh sách cảnh báo do Bộ Công an cung cấp; hoặc khi có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan tới hoạt động phạm tội; hoặc các giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,390

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 20/04/2021 Nghị định 52/2021/NĐ-CP Về việc Gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.
  • 17:00 | 19/04/2021 Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
  • 09:55 | 19/04/2021 Luật Phòng, chống ma túy 2021, số 73/2021/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022
  • 06:43 | 17/04/2021 Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 về Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.
  • 16:50 | 16/04/2021 Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.
  • 15:35 | 15/04/2021 Quyết định 12/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
  • 13:08 | 15/04/2021 Thông tư 56/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2018/TT-BCT quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng hộ hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cơ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường.
  • 14:20 | 14/04/2021 Thông tư 26/2021/TT-BTC hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
  • 13:10 | 14/04/2021 Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.
  • 13:10 | 14/04/2021 Quyết định 1062/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn