Thủ tục cấp lại GCN phòng thí nghiệm đạt chuẩn

24/09/2013 18:41 PM

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 3569/QĐ-BYT, trong đó quy định thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV do hết hạn.

Ms. Hồng Nhung
Theo đó, hồ sơ xin cấp lại bao gồm:

- Đơn đề nghi cấp lại giấy chứng nhận
- Giấy chứng nhận an toàn đã hết hạn
- Báo cáo thay đổi nhân sự (nếu có)
- Báo cáo thay đổi trang thiết bị theo mẫu
- Báo cáo sự thay đổi cơ sở vật chất .
- Báo cáo sự cố an toàn sinh học đã xảy ra (nếu có)

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ 03 bộ hồ sơ trên, Cục Y tế dự phòng sẽ thẩm định và cấp lại Giấy chứng nhận theo yêu cầu.

Hồ sơ phải được nộp trong thời hạn 60 ngày trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực, nếu quá thời hạn này, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu thực hiện thủ tục cấp mới.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,637

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 05/08/2022 Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  • 15:00 | 05/08/2022 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04/8/2022 hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.
  • 16:00 | 04/08/2022 Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
  • 07:45 | 04/08/2022 Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 sửa đổi nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.
  • 11:00 | 03/08/2022 Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.
  • 07:15 | 03/08/2022 Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
  • 15:50 | 02/08/2022 Quyết định 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
  • 15:40 | 02/08/2022 Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 15:00 | 02/08/2022 Quyết định 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
  • 14:45 | 02/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn