Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Người dân được yêu cầu nhà nước giải trình

24/08/2013 10:28 AM

Từ ngày 30/9/2013, người dân sẽ được yêu cầu cơ quan nhà nước giải trình những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ms.Thu Trâm
Nội dung trên được quy định tại Nghị định 90/2013/NĐ-CP. 

Theo đó, người đứng đầu cơ quan hoặc người được ủy quyền thực hiện giải trình phải cung cấp, giải thích, làm rõ các thông tin về nội dung yêu cầu giải trình trong phạm vi trách nhiệm giải trình.

Việc giải trình phải được thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu; Trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn thời gian giải trình nhưng không quá 15 ngày và phải được thông báo bằng văn bản.

Cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan nhà nước tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý nếu không chấp hành nghiêm quy định về thực hiện trách nhiệm giải trình theo Nghị định này.

Trình tự, thủ tục thực hiện việc giải trình được quy định cụ thể trong Nghị định.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,803

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 28/10/2020 Nghị định 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam.
  • 14:02 | 28/10/2020 Quyết định 3259/QĐ-BQP ngày 23/10/2020 công bố Danh mục quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.
  • 14:00 | 28/10/2020 Quyết định 2395/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định 1746/QĐ- TTg về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.
  • 10:20 | 28/10/2020 Công văn 4688/VKSTC-V14 ngày 9/10/2020 hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 201 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
  • 07:00 | 28/10/2020 Công điện khẩn 34/CĐ-BGTVT ngày 27/10/2020 về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 9 trên biển Đông và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung.
  • 16:10 | 27/10/2020 Công điện 1490/CĐ-TTg ngày 27/10/2020 về việc khẩn cấp ứng phó bão số 9.
  • 14:20 | 27/10/2020 Công văn 5834/BYT-KH-TC ngày 27/10/2020 về việc hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.
  • 08:20 | 27/10/2020 Hướng dẫn 38/HD-MTTQ-BTT ngày 19/10/2020 về việc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.
  • 07:05 | 27/10/2020 Công văn 10709/BGTVT-TTr ngày 26/10/2020 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 07:00 | 27/10/2020 Quyết định 2168/QĐ-BTP ngày 26/10/2020 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn