DNNN sẽ phải công khai thông tin tài chính

13/07/2013 10:13 AM

Theo quy định tại Nghị định 61/2013/NĐ-CP, từ ngày 15/8, các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu sẽ phải thực hiện việc công khai thông tin tài chính trong quá trình hoạt động.

Trọng Hiền
Các nội dung cần công khai của Doanh nghiệp bao gồm:

- Tình hình tài chính, hiệu quả sử dụng và bảo toàn vốn nhà nước;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Việc trích, lập và sử dụng các quỹ;
- Các khoản đóng góp cho NSNN;
- Các khoản thu nhập và thu nhập bình quân của NLĐ;
- Tình hình quản trị doanh nghiệp;
- Tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng… của viên chức quản lý.

Doanh nghiệp sẽ phải thực hiện công khai thông tin theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.

Đối với chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp cũng phải thực hiện công khai theo các quy định của Nghị định 61.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang thực hiện soạn thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết nội dung này.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,845

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:50 | 10/05/2021 Quyết định 161/QĐ-VKSTC ban hành Quy định về việc chuyển đổi vị trí công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.
  • 06:50 | 08/05/2021 Nghị quyết 48/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021.
  • 09:20 | 07/05/2021 Công văn 1800/BGDĐT-QLCL Về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.
  • 08:40 | 07/05/2021 Công văn 3775/BYT-KCB về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • 07:30 | 06/05/2021 Thông tư 37/2021/TT-BQP quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng.
  • 09:57 | 05/05/2021 Thông tư 29/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
  • 15:40 | 29/04/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
  • 13:50 | 29/04/2021 Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất.
  • 09:55 | 29/04/2021 Thông tư 28/2021/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12.
  • 08:55 | 28/04/2021 Hướng dẫn 02-HD/BTCTW Hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn