Quy định mới về tố tụng áp dụng từ ngày 01/7

01/07/2013 11:27 AM

Từ ngày 1/7/2013, một số văn bản quy định về lĩnh vực tố tụng dân sự, tố tụng hình sự sẽ bắt đầu có hiệu lực, cụ thể như sau:

Ms. Lệ Chiêu
Trong lĩnh vực Tố tụng dân sự có các văn bản:

- Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Luật tố tụng dân sự sửa đổi năm 2011 (Gọi tắt Luật 2011).

- Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn phần “Những quy định chung” của Luật 2011.

- Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn phần “Chứng minh và chứng cứ” của Luật 2011.

- Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn phần “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Luật 2011.

Trong lĩnh vực Tố tụng hình sự, cụ thể là hướng dẫn thi hành án phạt tù có các văn bản:

- Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

- Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT hướng dẫn việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Một số nội dung nổi bật của các văn bản trên được phân tích tại đây.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,974

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:05 | 06/12/2019 Quyết định 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
  • 13:30 | 06/12/2019 Thông tư 30/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BYT hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh có hiệu lực từ 01/02/2020.
  • 10:50 | 06/12/2019 Từ 20/01/2020, Thông tư 31/2019/TT-BYT quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường có hiệu lực thi hành.
  • 14:42 | 05/12/2019 Công văn 4515/BHXH-TCCB ngày 29/11/2019 hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới.
  • 14:24 | 05/12/2019 Thông tư 178/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý có hiệu lực từ 15/01/2020.
  • 14:20 | 05/12/2019 Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
  • 09:05 | 05/12/2019 Thông tư 177/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực từ 16/01/2020.
  • 08:30 | 05/12/2019 Nghị định 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.
  • 07:55 | 05/12/2019 Thông tư 79/2019/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công có hiệu lực từ 01/01/2020.
  • 16:30 | 04/12/2019 Từ 15/01/2020, Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi và Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về quản lý giống và giống vật nuôi có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn