TTHC mới trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài

22/06/2013 15:00 PM

Vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1519/QĐ-BTP về công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

Ms. Thu Thủy
Theo đó, các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung được quy định tại Phụ lục I bao gồm 04 TTHC cấp Trung ương, 07 TTHC cấp Tỉnh và 03 TTHC cấp Xã.

Trong đó, đáng chú ý là việc thay đổi thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam, công nhận kết hôn đã thực hiện tại nước ngoài, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài…

Nội dung cụ thể của từng TTHC được quy định chi tiết trong Phụ lục I.

Các thủ tục mới ban hành này thay thế cho các thủ tục cũ tương ứng theo Quyết định 1875/QĐ-BTP ngày 05/08/2009; đồng thời thủ tục gia hạn hoạt động Trung tâm hỗ trợ kết hôn cũng bị bãi bỏ.

Các thủ tục mới được bắt đầu áp dụng từ ngày 20/06/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,210

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 14/10/2021 Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 07:30 | 13/10/2021 Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
  • 16:00 | 11/10/2021 Quyết định 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.
  • 07:00 | 09/10/2021 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 01/01/2022.
  • 17:00 | 08/10/2021 Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
  • 16:00 | 08/10/2021 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu có hiệu lực từ 01/3/2022.
  • 14:00 | 08/10/2021 Quyết định 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.
  • 08:00 | 08/10/2021 Quyết định 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
  • 07:30 | 07/10/2021 Công văn 3138/BHXH-CSXH ngày 06/10/2021 về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ BHTN theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021.
  • 07:50 | 05/10/2021 Quyết định 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn