Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

14.000 tỷ khắc phục hậu quả bom mìn

18/05/2013 16:47 PM

14.000 tỷ là tổng nhu cầu vốn của Kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đến năm 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 738/QĐ-TTg ngày 13/5/2013.

Ms. Thu Thảo
Theo đó, nhằm giảm thiểu, khắc phục tác động, hậu quả của bom mìn sau chiến tranh; bảo đảm an toàn cho nhân dân, giúp đỡ nạn nhân bom mìn, cần thực hiện các nhiệm vụ:

- Tại các khu vực ô nhiễm nặng, xảy ra nhiều tai nạn bom mìn, cần triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

- Rà phá bom mìn trên khoảng 500 ngàn ha, ưu tiên tại các địa phương bị ô nhiễm nặng và hay xảy ra tai nạn bom mìn.

- Tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân; xây dựng các dự án giáo dục phòng, tránh tai nạn bom mìn.

- Xây dựng Bộ tiêu chuẩn quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn; điều tra, khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ trên phạm vi toàn quốc.

Quyết định 738 có hiệu lực từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,081

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn