Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Xác định quỹ tiền lương ở công ty Nhà nước

17/05/2013 17:45 PM

Mức tiền lương bình quân thực hiện dùng để tính quỹ tiền lương thực hiện sẽ được tính theo nguyên tắc:

Minh Tùng
Tăng với tỉ lệ không quá 80% tỉ lệ tăng năng suất lao động nếu năng suất lao động và lợi nhuận trong năm cùng tăng.

Giảm so với mức tiền lương thực hiện năm trước liền kề nếu năng suất lao động và lợi nhuận cùng giảm.

Đây là những nội dung mới được quy định tại Nghị định 50/2013/NĐ-CP về lao động, tiền lương, tiền thưởng trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Quỹ tiền lương thực hiện là căn cứ để trích lập dự phòng quỹ tiền lương năm sau và phân phối tiền lương cho NLĐ, mức trích lập không vượt quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013, thay thế Nghị định 86/2007/NĐ-CP141/2007/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,319

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn