Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường

22/02/2013 11:09 AM

Từ 15/3/2013, Thông tư 03/2013/TT-BTP hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường (GQBT) trong hoạt động quản lý hành chính sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Thanh Hữu
Theo đó, các Bộ phải hướng dẫn nghiệp vụ GQBT đối với đơn vị thuộc phạm vi do mình quản lý, Tổ chức pháp chế của các Bộ sẽ tham mưu giúp Bộ thực hiện nhiệm vụ này.

Sở Tư pháp tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ GQBT cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện hướng dẫn nghiệp vụ GQBT cho UBND cấp xã.

Trong vòng 5 ngày kể từ nhận được công văn đề nghị, nhận đủ các tài liệu có liên quan, cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn phải có văn bản trả lời.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,195

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 02/12/2020 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên.
  • 10:50 | 02/12/2020 Công văn 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 10:40 | 02/12/2020 Quyết định 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 09:00 | 02/12/2020 Công văn 6649/BYT-KCB ngày 02/12/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • 07:00 | 02/12/2020 Quyết định 1032/QĐ-BNV ngày 01/12/2020 về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Nội vụ.
  • 16:45 | 01/12/2020 Chỉ thị 41/CT-TTg do Thủ Tướng ban hành ngày 01/12/2020 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.
  • 11:00 | 01/12/2020 Nghị định 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
  • 10:00 | 01/12/2020 Thông tư 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa.
  • 09:00 | 01/12/2020 Thông tư 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
  • 16:45 | 30/11/2020 Quyết định 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 phê duyệt chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn