Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Cơ cấu lại tổ chức Viện hàn lâm KH & CN

11/02/2013 12:49 PM

Theo Nghị định 108/2012/NĐ-CP quy định cơ cấu, chức năng, quyền hạn của Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ (VAST) sẽ được cơ cấu lại gồm 38 đơn vị.

Ms.Thụy Hân
5 đơn vị mới thuộc VAST bao gồm: Viện Hóa sinh biển, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Trung tâm Tin học và Tính toán.

Cơ cấu phó chủ tịch VAST thuộc ban lãnh đạo của VAST cũng không bắt buộc phải có đủ 4 người như trước đây.

Chức năng và nhiệm vụ của VAST vẫn như trước đây là nghiên cứu, ứng dụng, xây dựng chính sách, chiến lược về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ theo các hướng trọng điểm của Nhà nước.

Nghị định trên có hiệu lực từ 19/02/2013 và thay thế Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12/5/2008.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,959

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 22/10/2020 Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2020/QĐ- quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 09:00 | 22/10/2020 Ngày 19/10/2020, Chỉnh phủ ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
  • 20:00 | 21/10/2020 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 05/12/2020.
  • 16:00 | 21/10/2020 Nghị quyết 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 09:45 | 21/10/2020 Thông tư 27/2020/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.
  • 16:45 | 20/10/2020 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
  • 16:00 | 20/10/2020 Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • 15:40 | 20/10/2020 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.
  • 15:30 | 20/10/2020 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
  • 08:45 | 19/10/2020 Công điện 1640/CĐ-BCĐ ngày 15/10/2020 tăng cường quản lý người nhập cảnh trong các khu cách ly tập trung.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn