Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền Thông

24/06/2022 09:31 AM

Đây là nội dung tại Thông tư 04/2022/TT-BTTTT quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.

Ngọc Duy

Theo đó, chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và truyền thông gồm: danh mục biểu mẫu báo cáo, biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo,…với từng nhóm lĩnh vực được quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo, cụ thể:

Lĩnh vực: Bưu chính (Phụ lục I); Viễn thông (Phụ lục II); Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông (Phụ lục III); An toàn thông tin mạng (Phụ lục IV); Ứng dụng công nghệ thông tin (Phụ lục V); Báo chí, truyền thông (Phụ lục VI).

Về kỳ báo cáo thống kê, bao gồm:

- Tháng: tính bắt đầu từ ngày 01 của tháng cho đến hết ngày cuối cùng của tháng;

- Quý: tính bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu tiên của quý cho đến hết ngày cuối cùng của quý;

- 06 tháng đầu năm: tính bắt đầu từ ngày 01/01 cho đến hết ngày 30/6;

- Năm: tính bắt đầu từ ngày 01/01 cho đến hết ngày 31/12 của năm;

- Báo cáo thống kê khác: kỳ và thời hạn báo cáo được ghi cụ thể trong từng biểu mẫu báo cáo. (Nội dung mới)

Các báo cáo được thực hiện bằng hình thức số hóa, có xác thực bằng chữ ký điện tử của người đại diện đơn vị lập báo cáo, hoặc bằng phương thức xác thực phù hợp khác.

Thông tư 04/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/8/2022 và thay thế Thông tư 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 666

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:30 | 16/08/2022 Công văn 3883/BGDĐT-GDĐH ngày 15/8/2022 về việc triển khai tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
  • 15:00 | 15/08/2022 Nghị quyết 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 về Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030.
  • 14:30 | 15/08/2022 Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 08:30 | 15/08/2022 Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 09/8/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương.
  • 17:00 | 13/08/2022 Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 tiếp tục hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
  • 14:00 | 12/08/2022 Thông tư 09/2022/TT-BTNMT ngày 26/07/2022 quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 10:00 | 12/08/2022 Thông tư 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
  • 09:30 | 12/08/2022 Quyết định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
  • 16:30 | 11/08/2022 Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 15:20 | 11/08/2022 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn