Một số lưu ý khi dự toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023

11/06/2022 14:20 PM

Ngày 03/6/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1912/TCT-DT xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước và hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023; dự kiến 03 năm 2023-2025.

Minh Châu

Theo đó, những lưu ý khi xây dựng dự toán thu NSNN năm 2023 như sau:

- Đối với các nguồn thu từ năng lực sản xuất mới, thuế nhà thầu và các dự án hết thời gian miễn, giảm thuế TNDN, thu từ các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử,…:

Cục Thuế dự kiến đầy đủ các nguồn thu ngân sách từ thuế nhà thầu đối với dự án đầu tư mới triển khai trên địa bàn và dự kiến nguồn thu mới phát sinh cho các dự án hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh bắt đầu  từ năm 2023;…

- Về các khoản thu liên quan đến nhà, đất và thu khác ngân sách:

Cục Thuế cần bám sát kế hoạch giao quyền sử đất, đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương, phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP;… để xác định số thu từ nhà, đất, thu khác ngân sách sát, đúng với khả năng phát sinh nguồn thu trên địa bàn.

- Thu cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vớn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp: Cục thuế rà soát, dự kiến đầu đủ khoản thu cổ tức và lợi nhuận được chia theo từng doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 85/2021/TT-BTC ;

- Cục Thuế dự kiến giảm số thu NSNN năm 2023 do việc hoàn trà các khoản nộp thừa theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

Chi tiết xem thêm tại Công văn 1912/TCT-DT ngày 03/6/2022.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,703

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:30 | 16/08/2022 Công văn 3883/BGDĐT-GDĐH ngày 15/8/2022 về việc triển khai tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
  • 15:00 | 15/08/2022 Nghị quyết 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 về Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030.
  • 14:30 | 15/08/2022 Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 08:30 | 15/08/2022 Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 09/8/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương.
  • 17:00 | 13/08/2022 Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 tiếp tục hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
  • 14:00 | 12/08/2022 Thông tư 09/2022/TT-BTNMT ngày 26/07/2022 quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 10:00 | 12/08/2022 Thông tư 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
  • 09:30 | 12/08/2022 Quyết định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
  • 16:30 | 11/08/2022 Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 15:20 | 11/08/2022 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn