Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Tăng cường giám sát giao dịch chứng khoán

26/01/2013 17:15 PM

Ngày 25/1 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 13/2013/TT-BTC quy định về việc giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Trọng Hiền
Theo đó, nội dung giám sát của các cơ quan có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ cung cấp thông tin của các đối tượng bị giám sát đã được quy định cụ thể rõ ràng và tăng thêm khá nhiều so với quy định cũ.

Các Sở Giao dịch chứng khoán sẽ có quyền yêu cầu tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan tới giao dịch chứng khoán cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện giám sát.

Trước đây các Sở chỉ có thể yêu cầu các thành viên giao dịch cung cấp thông tin, tài liệu.

Thông tư cũng ban hành mới các mẫu báo cáo trong việc giám sát thông tin này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 8/3/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,191

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn