Người nghèo cũng phải biết pháp luật

26/01/2013 08:55 AM

Với mục tiêu tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết về quyền, nghĩa vụ của mình, các chính sách trợ giúp của Nhà nước, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 59/2012/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo đến 2020.

Ms.Thụy Hân
Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2011 của Chính phủ, Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan địa phương tăng cường thực hiện hàng loạt các hoạt động như:

- Tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động về các xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn;

- Cũng cố họat động của các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại đại phương;

- Hỗ trợ in ấn tài liệu tuyên truyền pháp luật bằng các thứ tiếng dân tộc thiểu số,đặt các hộp thư trợ giúp pháp lý tại các nơi công cộng như UBND, Nhà văn hóa, Đồn biên phòng …

Nội dung trên sẽ được tiến hành thực hiện từ 15/02/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,417

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:05 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
  • 11:02 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 về bãi vỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 01/07/2022 Quyết định 1392/QĐ-BHXH ngày 01/7/2022 về ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • 08:36 | 01/07/2022 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 08:34 | 01/07/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2024.
  • 08:32 | 01/07/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 07/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
  • 08:30 | 01/07/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 07:50 | 01/07/2022 Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
  • 07:40 | 01/07/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • 16:56 | 30/06/2022 Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn