Tiêu chuẩn người làm công tác kiểm toán nội bộ của Bộ Quốc phòng

12/05/2022 16:11 PM

Nội dung này được quy định tại Quyết định 1607/QĐ-BQP ngày 08/5/2022 ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Bộ Quốc phòng.

Như Ý

Theo đó, quy định tiêu chuẩn của người làm công tác kiểm toán nội bộ như sau:

(1) Có bằng đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Kiểm toán Bộ Quốc phòng, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.

(2) Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán hoặc thanh tra tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

(3) Có kiến thức, hiểu biết về pháp luật và hoạt động của Bộ Quốc phòng; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.

(4) Đáp ứng yêu cầu phẩm chất và năng lực quy định tại Thông tư số 142/2018/TT-BQP ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng.

(5) Kiểm toán trưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại mục (1), (2), (3), (4); có kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn về quản lý tài chính, tổ chức kiểm toán và các kỹ năng liên quan khác.

Quyết định 1607/QĐ-BQP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 851

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:30 | 24/06/2022 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
  • 13:30 | 24/06/2022 Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
  • 11:45 | 24/06/2022 Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII.
  • 11:11 | 24/06/2022 Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
  • 11:05 | 24/06/2022 Hướng dẫn 61-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
  • 11:00 | 24/06/2022 Hướng dẫn 60-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.
  • 10:45 | 24/06/2022 Hướng dẫn 59/-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đẳng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.
  • 09:30 | 24/06/2022 Công văn 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19.
  • 09:15 | 24/06/2022 Hướng dẫn 17-HD/BTCTW ngày 05/5/2022 quy định một số nội dung về chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.
  • 08:30 | 24/06/2022 Công văn 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn