Khó đạt trường tiểu học chuẩn quốc gia

08/01/2013 16:08 PM

Để đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo quy định mới, các trường tiểu học phải có 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó có ít nhất 40% giáo viên có trình độ trên chuẩn (gấp đôi so với trước đây).

Đình Phước
Ngoài ra, phải có ít nhất 50% học sinh học 2 buổi/ngày; Tỉ lệ học sinh giỏi phải đạt từ 15% trở lên.

Chuẩn quốc gia mức độ 2 cũng được nâng cao, cụ thể:

- Trường phải có trên 70% giáo viên có trình độ trên chuẩn đào tạo; phải được trang bị máy chiếu để dạy học;

- Có ít nhất 80% học sinh được học 2 buổi/ngày và hướng con số này đến 100%; Tỉ lệ học sinh khá giỏi phải đạt 70% trở lên, trong đó có ít nhất 25% loại giỏi.

Đó là một trong những tiêu chuẩn mới tại Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2012.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/02/2013 và thay thế cho Quyết định 32/2005/QĐ-BGDĐT, 55/2007/QĐ-BGDĐT.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,633

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:40 | 21/09/2019 Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
  • 17:00 | 20/09/2019 Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.
  • 07:40 | 20/09/2019 Từ 21/10/2019, Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 19/09/2019 Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
  • 08:55 | 19/09/2019 Từ 01/11/2019, Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 19/09/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ 16/10/2019.
  • 15:30 | 18/09/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4201/BGDĐT-PC ngày 17/9/2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
  • 13:30 | 18/09/2019 Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn