Kiểm sát thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

22/01/2022 10:23 AM

Đây là nội dung tại Quyết định 05/QĐ-VKSTC năm 2022 quy định về quy trình kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện do Viện trưởng VKSNDTC ban hành.

Xuân Dũng

Theo đó, việc kiểm sát thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện bao gồm các công việc sau:

- Kiểm sát thủ tục tiếp nhận, bàn giao, quản lý hồ sơ của cơ quan thi hành án hình sự;

- Kiểm sát việc tiếp nhận hồ sơ, tổ chức quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện của UBND cấp xã, đơn vị quân đội;

- Kiểm sát thời hạn trình diện, nhận xét báo cáo, bổ sung hồ sơ quản lý giám sát đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;

- Kiểm sát việc kiểm điểm, xử lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ hoặc vi phạm pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính;

- Kiểm sát thủ tục giải quyết vắng mặt tại nơi cư trú của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;

- Kiểm sát thủ tục thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;

- Kiểm sát thủ tục giải quyết đối với trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chết;

- Kiểm sát thủ tục cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Quyết định 05/QĐ-VKSTC có hiệu lực từ ngày 18/01/2022.
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,306

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 25/05/2022 Kết luận 35-KL/TW ngày 05/5/2022 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở do Bộ Chính trị ban hành
  • 10:00 | 25/05/2022 Thông tư 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
  • 17:00 | 24/05/2022 Quyết định 1341/QĐ-BYT ngày 24/5/2022 hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 17:00 | 24/05/2022 Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
  • 09:30 | 24/05/2022 Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  • 09:00 | 24/05/2022 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
  • 07:30 | 23/05/2022 Nghị định 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 quy định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
  • 07:00 | 23/05/2022 Nghị định 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
  • 07:30 | 21/05/2022 Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
  • 07:30 | 20/05/2022 Quyết định 1294/QĐ-BYT ngày 19/5/2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn