Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Nâng cao năng lực quản lý đất đai 2011-2020

18/12/2012 18:27 PM

Ngày 14/12/2012, Thủ tướng phê duyệt đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011 – 2020 tại Quyết định 1892/QĐ-TTg.

Minh Tùng
Theo đó, mục tiêu cụ thể của đề án bao gồm một số điểm:

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, tiếp tục cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính…

- Tập trung phát triển nguồn nhân lực ngành quản lý đất đai, đảm bảo đến năm 2020, tỷ lệ cán bộ ở trung ương có trình độ trên đại học đạt 50%, ở địa phương có trình độ từ đại học trở lên đạt trên 75%.

- Tăng cường đầu tư đổi mới trang thiết bị chuyên dùng và công nghệ hiện đại.

Với các giải pháp thực hiện, các chương trình cụ thể mà đề án đã đưa ra, đến năm 2020, năng lực quản lý nhà nước về đất đai sẽ đủ để thực thi hiệu quả các nhiệm vụ được giao, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của của đất nước.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,627

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
  • 07:00 | 27/02/2021 Quyết định 286/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn