Biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra của Quản lý thị trường

15/12/2021 17:41 PM

Ngày 10/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 22/2021/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

Quý Tân

Theo đó, có 05 mẫu Quyết định (QĐ), 02 mẫu Biên bản (BB) và 06 biểu mẫu sử dụng chung trong hoạt động kiểm tra và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường, cụ thể như sau:

+ QĐ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh (SXKD) hàng hóa, dịch vụ (QĐ-KT);

+ QĐ sửa đổi, bổ sung QĐ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD hàng hóa, dịch vụ (QĐ-SĐBSKT);

+ QĐ về việc giao quyền ban hành QĐ kiểm tra (QĐ-GQ);

+ QĐ phân công công chức thực hiện biện pháp nghiệp vụ (QĐ-NV);

+ QĐ về việc kéo dài/gia hạn thời hạn thẩm tra, xác minh (QĐ-KDGH);

+ BB kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD hàng hóa, dịch vụ (BB-KT);

+ BB xác minh/làm việc (BB-XMLV);

+ Báo cáo (BC-(số hiệu CC));

+ Đề xuất kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong SXKD hàng hóa, dịch vụ/Khám…theo thủ tục hành chính. (ĐX-(số hiệu CC));

+ Phương án kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong SXKD hàng hóa, dịch vụ/Khám…theo thủ tục hành chính (PA);

+ Bảng kê (BK);

+ Phụ lục (PL);

+ Sổ nhật ký công tác.

Thông tư 22/2021/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 và thay thế Thông tư 26/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013, Thông tư 08/2018/TT-BCT ngày 02/5/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,217

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:00 | 17/05/2022 Quyết định 1172/QĐ-BYT ngày 13/5/2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá gan nhỏ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 09:00 | 17/05/2022 Công văn 498/DP-DT ngày 16/5/2022 về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam do Cục Y tế dự phòng ban hành
  • 08:00 | 17/05/2022 Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 về Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
  • 14:30 | 14/05/2022 Công điện 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 về tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
  • 08:30 | 14/05/2022 Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
  • 11:00 | 13/05/2022 Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành
  • 07:30 | 13/05/2022 Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
  • 15:00 | 12/05/2022 Quyết định 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
  • 07:30 | 12/05/2022 Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  • 07:30 | 12/05/2022 Thông tư 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn