Bãi bỏ 05 Nghị định lĩnh vực sở hữu trí tuệ

13/12/2021 10:01 AM

Đây là nội dung tại Nghị định 110/2021/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.

Xuân Dũng

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 05 Nghị định lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bao gồm:

- Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp.

- Nghị định 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp.

- Nghị định 54/2000/NĐ-CP ngày 03/10/2000 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp.

- Nghị định 42/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

- Nghị định 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

Nghị định 110/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2021.
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,710

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:30 | 24/06/2022 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
  • 13:30 | 24/06/2022 Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
  • 11:45 | 24/06/2022 Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII.
  • 11:11 | 24/06/2022 Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
  • 11:05 | 24/06/2022 Hướng dẫn 61-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
  • 11:00 | 24/06/2022 Hướng dẫn 60-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.
  • 10:45 | 24/06/2022 Hướng dẫn 59/-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đẳng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.
  • 09:30 | 24/06/2022 Công văn 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19.
  • 09:15 | 24/06/2022 Hướng dẫn 17-HD/BTCTW ngày 05/5/2022 quy định một số nội dung về chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.
  • 08:30 | 24/06/2022 Công văn 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn