Bảo đảm phòng, chống thiên tai trong quản lý công trình đê điều

10/11/2021 16:25 PM

Đây là nội dung tại Thông tư 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản; công trình phòng, chống thiên tai.

Xuân Dũng

Theo đó, quy định một số nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình đê điều như sau:

- Theo dõi diễn biến, vận hành công trình đê điều, thiên tai ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều: thường xuyên theo dõi diễn biến mưa, lũ ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều; …

- Duy tu bảo dưỡng công trình đê điều, thu gom vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão và quản lý, sử dụng vật tư dự trữ phòng chống lụt bão theo quy định của pháp luật về đê điều và các văn bản hướng dẫn;

- Tổ chức xây dựng, rà soát, phê duyệt theo thẩm quyền phê duyệt và thực hiện phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu đê điều, bao gồm các nội dung: hiện trạng công trình, dự kiến các tình huống xảy ra, …;

- Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy trình vận hành công trình phân lũ, chậm lũ, công trình tràn sự cố, cửa khẩu qua đê, trạm bơm trong phạm vi bảo vệ đê điều theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra, phát hiện và xử lý nguy cơ, sự cố gây mất an toàn đê điều: thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến tình trạng đê điều; kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước mùa lũ hằng năm;…

Thông tư 13/2021/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,062

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:00 | 17/05/2022 Quyết định 1172/QĐ-BYT ngày 13/5/2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá gan nhỏ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 09:00 | 17/05/2022 Công văn 498/DP-DT ngày 16/5/2022 về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam do Cục Y tế dự phòng ban hành
  • 08:00 | 17/05/2022 Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 về Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
  • 14:30 | 14/05/2022 Công điện 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 về tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
  • 08:30 | 14/05/2022 Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
  • 11:00 | 13/05/2022 Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành
  • 07:30 | 13/05/2022 Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
  • 15:00 | 12/05/2022 Quyết định 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
  • 07:30 | 12/05/2022 Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  • 07:30 | 12/05/2022 Thông tư 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn