Chi khen thưởng: không quá 3 tháng lương

31/10/2012 11:48 AM

Đây là điều kiện của khoản chi dùng cho khen thưởng, phúc lợi tại các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác quản lý nợ công của Bộ tài chính.

Ms. Kim Cương
Khoản chi này sẽ được trích từ 60% tổng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phí bảo lãnh.

Quy định này nằm trong Quyết định 46/2012/QĐ-TTg hướng dẫn sử dụng phí cho vay lại và phí bảo lãnh ban hành ngày 29/10/2012.

Ngoài mục đích trên, 60% tổng số tiền phí thu được này cũng sẽ được đầu tư cho trang bị cơ sở vật chất, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao đội năng lực đội ngũ cán bộ.

40% còn lại sẽ được đưa vào Quỹ tích lũy trả nợ.

Quyết định này hướng dẫn hai Nghị định 78/2010/NĐ-CP15/2011/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,814

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:30 | 24/06/2022 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
  • 13:30 | 24/06/2022 Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
  • 11:45 | 24/06/2022 Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII.
  • 11:11 | 24/06/2022 Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
  • 11:05 | 24/06/2022 Hướng dẫn 61-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
  • 11:00 | 24/06/2022 Hướng dẫn 60-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.
  • 10:45 | 24/06/2022 Hướng dẫn 59/-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đẳng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.
  • 09:30 | 24/06/2022 Công văn 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19.
  • 09:15 | 24/06/2022 Hướng dẫn 17-HD/BTCTW ngày 05/5/2022 quy định một số nội dung về chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.
  • 08:30 | 24/06/2022 Công văn 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn