Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Sửa đổi tiêu chí công nhận GS, PGS

15/09/2012 16:00 PM

Kể từ ngày 26/10/2012, các công trình khoa học quy đổi phải có nội dung phù hợp với ngành khoa học mà ứng viên đã đăng ký mới được tính điểm để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Minh Tùng
Đây là nội dung bổ sung được quy định tại thông tư 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 16/2009/TT-BGDĐT quy định chi tiết việc xét công nhận, huỷ bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Theo đó, cách tính điểm các công trình khoa học quy đổi được nới rộng hơn so với trước đây: số điểm được tính từ các bài báo cáo khoa học không bị giới hạn bởi thời gian ba năm trước khi nộp hồ sơ; Tổng số điểm để xét công nhận chỉ cần có ít nhất 1,5 điểm được tính từ biên soạn giáo trình và/hoặc sách chuyên khảo (trước đây phải là cả giáo trình và sách chuyên khảo).

Không bắt buộc ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS phải thành thạo 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Nga, Đức, Pháp, Trung (hoặc ngoại ngữ bất kỳ đối với chức danh PGS). Trong từng năm học, ứng viên hoàn thành nhiệm vụ theo quy định thì được tính là 1 thâm niên đào tạo. Trước đây thâm niên được tính theo năm, tháng. Cứ 12 tháng được tính là 1 thâm niên.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,233

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 23/01/2021 Quyết định 71/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.
  • 07:30 | 23/01/2021 Công văn 639/BGTVT-ATGT về tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường thủy dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2021 và kiểm soát tải trọng phương tiện, phòng chống va trôi trên đường thủy nội địa.
  • 17:00 | 22/01/2021 Quyết định 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020.
  • 15:00 | 22/01/2021 Quyết định 164/QĐ-BGTVT ngày 20/01/2021 ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/1/2021 của Chính phủ.
  • 10:19 | 22/01/2021 Quyết định 457/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
  • 09:35 | 22/01/2021 Quyết định 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
  • 09:26 | 22/01/2021 Công văn 04/TANDTC-TH ngày 08/01/2021 về việc phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 09:00 | 22/01/2021 Công văn 02/TANDTC-TH ngày 07/01/2021 về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
  • 07:42 | 22/01/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
  • 07:16 | 22/01/2021 Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận 56-KL/TW.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn