Sửa đổi tiêu chí công nhận GS, PGS

15/09/2012 16:00 PM

Kể từ ngày 26/10/2012, các công trình khoa học quy đổi phải có nội dung phù hợp với ngành khoa học mà ứng viên đã đăng ký mới được tính điểm để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Minh Tùng
Đây là nội dung bổ sung được quy định tại thông tư 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 16/2009/TT-BGDĐT quy định chi tiết việc xét công nhận, huỷ bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Theo đó, cách tính điểm các công trình khoa học quy đổi được nới rộng hơn so với trước đây: số điểm được tính từ các bài báo cáo khoa học không bị giới hạn bởi thời gian ba năm trước khi nộp hồ sơ; Tổng số điểm để xét công nhận chỉ cần có ít nhất 1,5 điểm được tính từ biên soạn giáo trình và/hoặc sách chuyên khảo (trước đây phải là cả giáo trình và sách chuyên khảo).

Không bắt buộc ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS phải thành thạo 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Nga, Đức, Pháp, Trung (hoặc ngoại ngữ bất kỳ đối với chức danh PGS). Trong từng năm học, ứng viên hoàn thành nhiệm vụ theo quy định thì được tính là 1 thâm niên đào tạo. Trước đây thâm niên được tính theo năm, tháng. Cứ 12 tháng được tính là 1 thâm niên.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,467

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 19/05/2022 Quyết định 1242/QĐ-BYT ngày 18/5/2022 về Tài liệu Hướng dẫn Phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 10:00 | 19/05/2022 Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
  • 08:00 | 19/05/2022 Quyết định 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
  • 09:30 | 18/05/2022 Thông tư 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
  • 08:00 | 18/05/2022 Quyết định 1226/QĐ-BYT ngày 17/5/2022 hướng dẫn điều chỉnh quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 09:00 | 17/05/2022 Quyết định 1172/QĐ-BYT ngày 13/5/2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá gan nhỏ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 09:00 | 17/05/2022 Công văn 498/DP-DT ngày 16/5/2022 về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam do Cục Y tế dự phòng ban hành
  • 08:00 | 17/05/2022 Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 về Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
  • 14:30 | 14/05/2022 Công điện 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 về tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
  • 08:30 | 14/05/2022 Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn