Điều kiện niêm yết cổ phiếu

Tỷ lệ nợ xấu dưới 3% so với tổng dư nợ tại thời điểm cuối quý trong thời gian 2 quý liền kề trước quý đề nghị. Trong thời gian 12 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị, TCTD cổ phần không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng dưới hình thức phạt tiền với tổng mức phạt từ 30 triệu đồng trở lên.

Ms. Thu Hà
Ms. Thu Hà
Đây là một trong những điều kiện được quy định tại Thông tư 26/2012/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận của NHNN Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của TCTD cổ phần.

Như vậy, so với quy định trước đây thì TT 26/2012/TT-NHNN  đã thay đổi thời gian xét tỷ lệ nợ xấu từ 2 năm xuống còn 2 quý, đồng thời giới hạn về mức phạt vi phạm để không được niêm yết cổ phiếu cũng được nâng lên mức 30 triệu.

Ngoài ra TCTD cổ phần được NHNN chấp thuận niêm yết trên thị trường chứng khoán phải đảm bảo các điều kiện khác như: Có thời gian hoạt động tối thiểu là 2 năm tính đến thời điểm đề nghị;Hoạt động kinh doanh có lãi trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán và báo cáo tài chính riêng lẻ có kiểm toán trong 2 năm liền kề trước năm đề nghị; Thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của NHNN tại thời điểm cuối quý liền kề trước quý đề nghị…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2012.

3,999

Xem nhiều nhất

Tin mới
Các tin khác
 • Thay đổi điều kiện phát hành thêm cổ phiếu (15/09)
 • Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân (15/09)
 • Giảm 2% thuế nhập khẩu dầu, diesel (13/09)
 • Giảm mức thu phí trên cao tốc Trung Lương (13/09)
 • Hướng dẫn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (13/09)
 • Tăng lương công-viên chức ngành BHXH (12/09)
 • Xác định điều kiện cấp phép xây dựng (10/09)
 • Sử dụng tài sản NN sai: phạt đến 50 triệu (10/09)
 • Tăng cường kiểm tra, đối chiếu thẻ BHYT (08/09)
 • Không được gia hạn hộ chiếu (08/09)
 • Hướng dẫn miễn giảm thuế cho cá nhân và DN (07/09)
 • Phải giảm tỷ lệ chết sơ sinh xuống còn 10‰ (07/09)
 • Kiểm soát chặt chất lượng bao bì dược phẩm (06/09)
 • Hỗ trợ tài chính cho DN phục vụ quốc phòng (06/09)
 • Hướng dẫn điều hành kinh doanh xăng dầu (01/09)