Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Hỗ trợ tài chính cho DN phục vụ quốc phòng

06/09/2012 09:24 AM

Nhằm cụ thể hóa cơ chế hỗ trợ tài chính dành cho doanh nghiệp (DN) trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, ngày 22/8/2012, Bộ Tài chính – Bộ Quốc phòng – Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch 141/2012/TTLT-BTC-BQP-BCA hướng dẫn Nghị định 104/2010/NĐ-CP.

Ms. Minh Nguyệt
DN trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được Nhà nước đầu tư đủ vốn điều lệ để hình thành tài sản trực tiếp phục vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ; Được miễn tiền thuê đất,  tiền sử dụng và thuế sử dụng đất đối với diện tích đất sử dụng trong thời gian trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; Được cấp kinh phí để duy trì, bảo dưỡng, sữa chữa và hỗ trợ lương cho người lao động trong biên chế thuộc các dây chuyền sản xuất sản phẩm trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh trong trường hợp tạm ngừng sản xuất; Được hỗ trợ kinh phí nhà trẻ, giáo dục tại địa bàn chưa có trường lớp theo hệ thống giáo dục công lập; Được trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành, . . .

Một số khoản chi đặc thù của DN này như: chi phí tiền lương, BHXH, BHYT cho thời gian nghỉ chuẩn bị hưu; chi đảm bảo quân trang cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp…; chi cho công tác quốc phòng, an ninh… sẽ được hạch toán vào giá thành sản phẩm, dịch vụ trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/10/2012 và thay thế Thông tư liên tịch 118/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 22/12/2005 và 159/2007/TTLT/BTC-BQP ngày 31/12/2007.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,286

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn