Xác định thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

01/04/2021 14:32 PM

Chính phủ ban hành Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Trung Tài

Theo đó, cách xác định thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được quy định như sau:

- Trường hợp công trình đã vận hành trước ngày 01/9/2017, tính từ ngày 01/9/2017 đến thời điểm giấy phép hết hiệu lực;

(Hiện hành, Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định tính từ thời điểm giấy phép có hiệu lực đến thời điểm giấy phép hết hiệu lực)

- Trường hợp công trình vận hành sau ngày 01/9/2017, tính từ thời điểm công trình vận hành đến thời điểm giấy phép hết hiệu lực (quy định mới);

- Trường hợp công trình đã vận hành và đã được cấp giấy phép, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mà chủ giấy phép nộp hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn việc khai thác:

Tính từ ngày giấy phép trước đó hết hiệu lực đến thời điểm giấy phép mới hết hiệu lực (quy định mới);

- Trường hợp công trình khai thác tài nguyên nước đã được Chính phủ bảo lãnh trước khi Nghị định này có hiệu lực, thì thực hiện theo quy định về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ và pháp luật về đầu tư (quy định mới).

 Nghị định 41/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 579

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 14/04/2021 Thông tư 26/2021/TT-BTC hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
  • 13:10 | 14/04/2021 Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.
  • 13:10 | 14/04/2021 Quyết định 1062/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan.
  • 15:30 | 13/04/2021 Thông tư 06/2021/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
  • 09:25 | 13/04/2021 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.
  • 16:35 | 12/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp.
  • 14:45 | 12/04/2021 Quyết Định 757/QĐ-BTC Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
  • 11:30 | 12/04/2021 Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.
  • 07:20 | 12/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn