Quy định mới về xếp bậc lương

Ngày 27/8/2012, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư 20/2012/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi một số điều của thông tư 25/2011/TT-BLĐTBXH.

Thanh Hữu
Thanh Hữu

Theo đó người tốt nghiệp cao đẳng nghề làm công việc của chức danh nhân viên văn thư thì xếp vào bậc 3 (quy định cũ là bậc 2) của chức danh nhân viên văn thư; làm công việc của chức danh của nhân viên phục vụ thì xếp vào bậc 4 (quy định cũ là bậc 3) của chức danh nhân viên phục vụ theo bảng lương nhân viên thừa hành phục vụ.
 

Đối với người tốt nghiệp trung cấp nghề làm công việc của chức danh nhân viên văn thư thì xếp vào bậc 2 (Quy định cũ là bậc 1) của chức danh nhân viên văn thư; làm công việc của chức danh nhân viên phục vụ thì xếp vào bậc 3(Quy định cũ là bậc 2)của chức danh nhân viên phục vụ theo bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ.

Người tốt nghiệp cao đẳng nghề làm công việc của công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh thuộc các ngành, nhóm ngành cơ khí, điện, điện tử - tin học; xây dựng cơ bản, luyện kim, hoá chất, địa chất, đo đạc cơ bản; khai thác mỏ lộ thiên; khai thác mỏ hầm lò và dầu khí thì xếp vào bậc 4 của thang lương 6 hoặc 7 bậc của ngành, nhóm ngành tương ứng. Nếu là tốt nghiệp trung cấp nghề thì xếp vào bậc 3 của thang lương 6 hoặc 7 bậc của ngành, nhóm ngành tương ứng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2012.   

6,354

Xem nhiều nhất

Tin mới
Các tin khác
 • Quản lý dữ liệu sinh vật biến đổi gen (28/08)
 • Hành vi bị cấm trong hoạt động bảo hiểm (25/08)
 • Quy định mới về sản xuất vàng miếng (24/08)
 • Phao áo, phao tròn phải đúng Quy chuẩn (24/08)
 • Điểm mới trong huy động, cho vay bằng vàng (24/08)
 • Quy định mới trong giao dịch chứng khoán (23/08)
 • Thể tích chứa hàng xe tự đổ ≥ 1200 kg/m3 (17/08)
 • Chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán (17/08)
 • Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp (17/08)
 • Thêm mức thu phí sử dụng đường bộ (16/08)
 • Quy định mới về giao dịch tiền mặt (16/08)
 • Kiểm sát hoạt động tố tụng dân sự (15/08)
 • Lệ phí cấp phép cho VPĐD tăng gấp 3 lần (15/08)
 • Chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm (14/08)
 • Sẽ tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2013 (14/08)