Quy trình xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia của Bộ NNPTNT

19/03/2021 15:02 PM

Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT).

Thùy Liên

Theo đó, quy trình xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ NNPTNT thực hiện như sau:

- Tổ chức chủ trì biên soạn thực hiện theo đề cương đã được phê duyệt; dự thảo tiêu chuẩn được trình bày và thể hiện theo quy định tại TCVN 1-2:2008.

- Tổng cục, Cục lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Tổng cục, Cục trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo;

Trường hợp cấp thiết phục vụ quản lý nhà nước của Bộ NNPTNT thì thời gian lấy ý kiến có thể rút ngắn theo quyết định của Lãnh đạo Bộ, nhưng không ít hơn 30 ngày.

- Tổ chức chủ trì biên soạn tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn chỉnh dự thảo và lập hồ sơ đề nghị thẩm tra dự án xây dựng tiêu chuẩn theo quy định gửi về Tổng cục, Cục;

Hồ sơ đề nghị thẩm tra dự án xây dựng tiêu chuẩn bao gồm các giấy tờ được quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư này.

Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/5/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 647

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:11 | 18/05/2021 Quyết định 632/QĐ-BKHĐT về lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư
  • 10:17 | 18/05/2021 Công văn 1983/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021.
  • 08:40 | 18/05/2021 Nghị quyết 161/2021/QH14 về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước.
  • 15:18 | 17/05/2021 Công văn 4841/BTC-HCSN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn nguồn kinh phí và cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19.
  • 13:19 | 15/05/2021 Công văn 3897/BYT-KHTC về việc thống nhất nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm COVID-19 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm cho các bệnh viện
  • 17:45 | 14/05/2021 Thông tư 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.
  • 15:10 | 14/05/2021 Công văn 2224/TCHQ-PC ngày 13/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định số 128/2020/NĐ-CP.
  • 11:11 | 14/05/2021 Công văn 2135/BNV-CQĐP hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong dịch Covid-19.
  • 11:10 | 14/05/2021 Công văn 1952/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.
  • 08:31 | 14/05/2021 Công văn 367/AIDS-GSXN bảo mật và tính chính xác thông tin xét nghiệm nhiễm HIV.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn