Bãi bỏ toàn bộ 20 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

26/02/2021 15:51 PM

Ngày 19/02/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư 21/2021/TT-BCA bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật.

Châu Giang

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 20 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, đơn cử như:

- Thông tư 39/2009/TT-BCA(A11) quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Thông tư 73/2009/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư 11/2010/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lực lượng Công an nhân dân.

- Thông tư 35/2012/TT-BCA về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư 36/2012/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Nội vụ.

- Thông tư 64/2012/TT-BCA về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Thông tư 29/2013/TT-BCA về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường…

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 21/2021/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 630

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 14/04/2021 Thông tư 26/2021/TT-BTC hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
  • 13:10 | 14/04/2021 Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.
  • 13:10 | 14/04/2021 Quyết định 1062/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan.
  • 15:30 | 13/04/2021 Thông tư 06/2021/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
  • 09:25 | 13/04/2021 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.
  • 16:35 | 12/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp.
  • 14:45 | 12/04/2021 Quyết Định 757/QĐ-BTC Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
  • 11:30 | 12/04/2021 Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.
  • 07:20 | 12/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn