Bãi bỏ toàn bộ 20 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

26/02/2021 15:51 PM

Ngày 19/02/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư 21/2021/TT-BCA bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật.

Châu Giang

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 20 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, đơn cử như:

- Thông tư 39/2009/TT-BCA(A11) quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Thông tư 73/2009/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư 11/2010/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lực lượng Công an nhân dân.

- Thông tư 35/2012/TT-BCA về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư 36/2012/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Nội vụ.

- Thông tư 64/2012/TT-BCA về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Thông tư 29/2013/TT-BCA về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường…

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 21/2021/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,715

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 05/08/2022 Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  • 15:00 | 05/08/2022 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04/8/2022 hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.
  • 16:00 | 04/08/2022 Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
  • 07:45 | 04/08/2022 Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 sửa đổi nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.
  • 11:00 | 03/08/2022 Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.
  • 07:15 | 03/08/2022 Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
  • 15:50 | 02/08/2022 Quyết định 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
  • 15:40 | 02/08/2022 Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 15:00 | 02/08/2022 Quyết định 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
  • 14:45 | 02/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn