Ban hành 86 định mức kinh tế kỹ thuật cho 46 ngành, nghề

24/02/2021 11:42 AM

Đây là nội dung tại Thông tư 16/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề; đơn cử:

Thùy Liên

- Kỹ thuật điêu khắc gỗ trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư 16;

- Kỹ thuật điêu khắc gỗ trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 1b;

- Thanh nhạc trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 2a;

- Thanh nhạc trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 2b;

- Chạm khắc đá trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 3a;

- Chạm khắc đá trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 3b;

- Logistic trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 4a;

- Logistic trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 4b;

- Kế toán doanh nghiệp trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 5a;

- Kế toán doanh nghiệp trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 5b;

- Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 6a;

- Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 6b…

Xem chi tiết 86 định mức tại Thông tư 16/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/2/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 779

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 14/04/2021 Thông tư 26/2021/TT-BTC hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
  • 13:10 | 14/04/2021 Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.
  • 13:10 | 14/04/2021 Quyết định 1062/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan.
  • 15:30 | 13/04/2021 Thông tư 06/2021/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
  • 09:25 | 13/04/2021 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.
  • 16:35 | 12/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp.
  • 14:45 | 12/04/2021 Quyết Định 757/QĐ-BTC Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
  • 11:30 | 12/04/2021 Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.
  • 07:20 | 12/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn