GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19

Giới hạn chi hoa hồng bảo hiểm

31/07/2012 15:45 PM

Ngày 06/8/2012, Thông tư 101/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm (BH), doanh nghiệp tái BH thực hiện thí điểm BH nông nghiệp sẽ có hiệu lực.

Thanh Hữu

Theo đó, Doanh nghiệp BH được phép chi hoa hồng BH cho đại lý BH, chi hỗ trợ, chi thù lao đối với hoạt động triển khai thí điểm BH nông nghiệp không quá 20% doanh thu phí BH nông nghiệp.

Đối với chi bán hàng, chi quản lý cho hoạt động triển khai thí điểm BH nông nghiệp của doanh nghiệp BH: Doanh nghiệp BH được chi, hạch toán phân bổ vào chi phí quản lý của hoạt động triển khai thí điểm BH nông nghiệp và được quyết toán đảm bảo không vượt quá tỷ lệ 15% doanh thu phí BH nông nghiệp. Doanh nghiệp tái BH được chi quản lý, chi bán hàng và hạch toán phân bổ vào chi phí không vượt quá 3,5% doanh thu phí nhận tái BH nông nghiệp thí điểm.

Ngoài ra, trong năm tài chính, doanh nghiệp BH, doanh nghiệp tái BH lỗ từ hoạt động triển khai thí điểm BH nông nghiệp thì được hạch toán khoản lỗ này vào kết quả hoạt động kinh doanh chung của doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp bị lỗ do lỗ của hoạt động thí điểm BH nông nghiệp sẽ được chuyển lỗ sang năm sau theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,159

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:10 | 25/05/2020 Chỉ thị 03/CT-BXD ngày 05/05/2020 của Bộ Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020.
  • 14:45 | 25/05/2020 Quyết định 350/QĐ-BNV ngày 25/5/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Danh sách cơ quan quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
  • 09:05 | 25/05/2020 Công văn 2848/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 về việc tăng cường công tác quản lý đối với thành viên tổ bay trong phòng chống dịch Covid-19.
  • 09:00 | 25/05/2020 Công văn 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc.
  • 10:00 | 23/05/2020 Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN của Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.
  • 08:00 | 23/05/2020 Thông tư 58/2020/TT-BQP quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ 01/7/2020.
  • 11:30 | 22/05/2020 Từ 01/8/2020, Thông tư 11/2020/TT-BGTVT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không có hiệu lực thi hành.
  • 08:30 | 22/05/2020 Công văn 3229/TCHQ-GSQL ngày 19/05/2020 về việc C/O mẫu D điện tử.
  • 08:00 | 22/05/2020 Công văn 5977/BTC-TCT ngày 20/5/2020 triển khai thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
  • 10:30 | 21/05/2020 Ngày 14/5/2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư 7/2020/TT-BYT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn