04 mẫu phiếu đánh giá trong giải quyết TTHC của NHNN Việt Nam

30/01/2021 09:51 AM

Đây là nội dung nêu tại Quyết định 05/QĐ-NHNN về việc ban hành Mẫu phiếu đánh giá và phương thức chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN Việt Nam).

Hồng Lĩnh

Theo đó,  04 mẫu phiếu đánh giá trong giải quyết TTHC của NHNN Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 05 gồm:

- Phiếu số 01: Mẫu phiếu đánh giá công chức giải quyết TTHC tại các đơn vị thuộc NHNN.

- Phiếu số 02: Mẫu phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC đối với các đơn vị tại Trụ sở chính NHNN.

- Phiếu số 03: Mẫu phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC của NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phiếu số 04: Bảng tổng hợp kết quả chấm điểm công chức giải quyết TTHC tại các đơn vị thuộc NHNN.

04 mẫu phiếu đánh giá


Quyết định 05/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 06/01/2021.

 

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 680

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:05 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
  • 11:02 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 về bãi vỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 01/07/2022 Quyết định 1392/QĐ-BHXH ngày 01/7/2022 về ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • 08:36 | 01/07/2022 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 08:34 | 01/07/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2024.
  • 08:32 | 01/07/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 07/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
  • 08:30 | 01/07/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 07:50 | 01/07/2022 Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
  • 07:40 | 01/07/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • 16:56 | 30/06/2022 Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn