Hướng dẫn tự đánh giá Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, tỉnh

29/01/2021 15:34 PM

Bộ Nội vụ hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp bộ, cấp tỉnh tại Công văn 383/BNV-CCHC và Công văn 384/BNV-CCHC .

Hoàng Thái

Theo đó, hướng dẫn về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP) như sau:

- Căn cứ kết quả CCHC thực tế đạt được, các bộ/tỉnh tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP trên cơ sở xem xét, đối chiếu các tiêu chuẩn/yêu cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng TC, TCTP tại Phụ lục kèm theo.

- Khi các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại các văn bản QPPL nêu tại Phụ lục được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng một văn bản khác thì áp dụng theo quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

- Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm TC, TCTP Chỉ số CCHC của bộ/tỉnh phải do lãnh đạo bộ/UBND cấp tỉnh phê duyệt, gồm các nội dung sau:

+ Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm TC, TCTP Chỉ số cải cách hành chính của bộ/tỉnh;

+ Giải trình các nội dung tự đánh giá, chấm điểm đối với các TC, TCTP không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không có đầy đủ thông tin kiểm chứng theo yêu cầu;

+ Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có).

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 384/BNV-CCHC  và Công văn 383/BNV-CCHC đều được ban hành ngày 28/01/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 466

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:20 | 12/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.
  • 13:32 | 08/04/2021 Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.
  • 09:00 | 08/04/2021 Công văn 881/BHXH-CSXH về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
  • 08:55 | 08/04/2021 Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.
  • 07:35 | 08/04/2021 Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến.
  • 10:45 | 07/04/2021 Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.
  • 11:35 | 06/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
  • 11:27 | 06/04/2021 Thông tư 22/2021/TT-BTC quy định về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn