15 văn bản QPPL của Bộ Y tế đã hết hiệu lực

25/01/2021 08:15 AM

Ngày 22/01/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 457/QĐ-BYT công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2020.

Đình Thiên

Trong đó, 15 văn bản thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đã hết hiệu lực toàn bộ, bao gồm:

- Nghị định 23-HĐBT ban hành 5 điều lệ: khám bệnh, chữa bệnh bằng y học dân tộc, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; điều lệ vệ sinh; khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; thanh tra nhà nước về y tế (hết hiệu lực từ 30/12/2020).

- Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (hết hiệu lực từ 15/11/2020).

- Chỉ thị 25/1999/CT-TTg ngày 30/8/1999; Quyết định 154/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006; Chỉ thị 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007; Quyết định 43/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007  (hết hiệu lực từ 03/01/2020).

- Thông tư 22/2014/TT-BYT (hết hiệu lực từ 01/02/2020).

- Thông tư 28/2014/TT-BYT và Thông tư 06/2014/TT-BYT (hết hiệu lực từ 01/01/2020).

- Thông tư 09/2016/TT-BYT (hết hiệu lực từ 06/10/2020).

- Thông tư số 45/2017/TT-BYT và Thông tư 01/2010/TT-BYT (hết hiệu lực từ 15/3/2020).

- Thông tư 47/2017/TT-BYT (hết hiệu lực từ 20/8/2020).

- Quyết định 385/2001/QĐ-BYT  và Chỉ thị 04/2003/CT-BYT (hết hiệu lực từ 15/02/2020).

Xem thêm danh sách các văn bản hết hiệu lực một phần tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 457/QĐ-BYT (có hiệu lực từ ngày 22/01/2021).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,380

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:00 | 12/08/2022 Thông tư 09/2022/TT-BTNMT ngày 26/07/2022 quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 10:00 | 12/08/2022 Thông tư 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
  • 09:30 | 12/08/2022 Quyết định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
  • 16:30 | 11/08/2022 Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 15:20 | 11/08/2022 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 15:00 | 11/08/2022 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 10:00 | 10/08/2022 Quyết định 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
  • 08:45 | 09/08/2022 Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 08/8/2022 hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội
  • 08:00 | 09/08/2022 Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/8/2022 về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.
  • 16:40 | 08/08/2022 Nghị định 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn