15 văn bản QPPL của Bộ Y tế đã hết hiệu lực

25/01/2021 08:15 AM

Ngày 22/01/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 457/QĐ-BYT công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2020.

Đình Thiên

Trong đó, 15 văn bản thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đã hết hiệu lực toàn bộ, bao gồm:

- Nghị định 23-HĐBT ban hành 5 điều lệ: khám bệnh, chữa bệnh bằng y học dân tộc, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; điều lệ vệ sinh; khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; thanh tra nhà nước về y tế (hết hiệu lực từ 30/12/2020).

- Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (hết hiệu lực từ 15/11/2020).

- Chỉ thị 25/1999/CT-TTg ngày 30/8/1999; Quyết định 154/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006; Chỉ thị 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007; Quyết định 43/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007  (hết hiệu lực từ 03/01/2020).

- Thông tư 22/2014/TT-BYT (hết hiệu lực từ 01/02/2020).

- Thông tư 28/2014/TT-BYT và Thông tư 06/2014/TT-BYT (hết hiệu lực từ 01/01/2020).

- Thông tư 09/2016/TT-BYT (hết hiệu lực từ 06/10/2020).

- Thông tư số 45/2017/TT-BYT và Thông tư 01/2010/TT-BYT (hết hiệu lực từ 15/3/2020).

- Thông tư 47/2017/TT-BYT (hết hiệu lực từ 20/8/2020).

- Quyết định 385/2001/QĐ-BYT  và Chỉ thị 04/2003/CT-BYT (hết hiệu lực từ 15/02/2020).

Xem thêm danh sách các văn bản hết hiệu lực một phần tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 457/QĐ-BYT (có hiệu lực từ ngày 22/01/2021).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 373

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 20/04/2021 Nghị định 52/2021/NĐ-CP Về việc Gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.
  • 17:00 | 19/04/2021 Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
  • 09:55 | 19/04/2021 Luật Phòng, chống ma túy 2021, số 73/2021/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022
  • 06:43 | 17/04/2021 Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 về Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.
  • 16:50 | 16/04/2021 Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.
  • 15:35 | 15/04/2021 Quyết định 12/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
  • 13:08 | 15/04/2021 Thông tư 56/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2018/TT-BCT quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng hộ hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cơ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường.
  • 14:20 | 14/04/2021 Thông tư 26/2021/TT-BTC hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
  • 13:10 | 14/04/2021 Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.
  • 13:10 | 14/04/2021 Quyết định 1062/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn