Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Năm 2021, Hải quan TP.HCM phấn đấu thu 112,900 tỷ đồng ngân sách

21/01/2021 16:56 PM

Tổng cục Hải quan vừa có Chỉ thị 215/CT-TCHQ về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.

Thùy Liên

Theo đó, tổng chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2021 đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố là 331,000 tỷ đồng; trong đó:

- Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh phấn đấu thu 112,900.0 tỷ đồng.

- Cục Hải quan Hải Phòng thu 57,900 tỷ đồng.

- Cục Hải quan Hà Nội thu 24,800 tỷ đồng.

- Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu thu 18,400 tỷ đồng.

- Cục Hải quan Quảng Ninh thu 12,600 tỷ đồng.

- Cục Hải quan Đồng Nai thu 15,400 tỷ đồng.

- Cục Hải quan Bình Dương thu 16,700 tỷ đồng.

- Cục Hải quan Bắc Ninh thu 10,430 tỷ đồng.

- Cục Hải quan Quảng Ngãi thu 5,250 tỷ đồng…

Xem thêm chỉ tiêu phấn đấu của các Cục hải quan còn lại tại Chỉ thị 215/CT-TCHQ ban hành ngày 15/01/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 386

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn