Chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 của Bộ KH&ĐT

13/01/2021 09:59 AM

Ngày 07/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chỉ thị 01/CT-BKHĐT về triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

Thúy Vân

Theo đó, đề ra các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 như sau:

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước khoảng 6,5% (Quốc hội giao 6%);

- GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.700 USD (Quốc hội giao khoảng 3.700 USD);
 
- Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân khoảng 4% (Quốc hội giao 4%);

- Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45-47% (Quốc hội giao khoảng 45-47%);

- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 4,8% (Quốc hội giao 4,8%);

- Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường khoảng 91% (Quốc hội giao khoảng 91%);

Ngoài ra, một số chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, lĩnh vực năm 2021 như sau:

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội so với GDP đạt khoảng 34,5%;

- Tỷ lệ về số lượng gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng tính trên tổng số lượng gói thầu áp dụng hình thức trào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi đủ điều kiện áp dụng đấu thầu qua mạng đạt 70%;

- Tỷ lệ về giá trị gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng tính trên tổng số giá trị áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi đủ điều kiện áp dụng đâu thầu qua mạng đạt 35%.

Xem nội dung chi tiết tại Chỉ thị 01/CT-BKHĐT ngày 07/01/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 828

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.
  • 14:48 | 17/09/2021 Quyết định 1541/QĐ-CHK về việc ban hành Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay.
  • 09:40 | 17/09/2021 Thông tư 13/2021/TT-BYT về việc quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách.
  • 14:50 | 16/09/2021 Nghị quyết 107/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021.
  • 15:22 | 13/09/2021 Công điện 905/CĐ-BGDĐT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19.
  • 11:39 | 13/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
  • 09:55 | 13/09/2021 Thông tư 07/2021/TT-BVHTTDL quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao.
  • 15:57 | 11/09/2021 Quyết định 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/202 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn