Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Đến 2025, đào tạo 5.000 thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân an toàn thông tin

09/01/2021 15:14 PM

Ngày 06/01/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 21/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025".

Minh Châu

Theo đó, với mục tiêu đào tạo 5.000 thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân an toàn thông tin (ATTT) và tổ chức 3.000 lượt đào tạo ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng… Thủ tướng đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện như:

- Đào tạo ngắn hạn về ATTT theo hình thức tập trung, trực tuyến hoặc kết hợp tâp trung và trực tuyến ATTT cho các cơ quan, tổ chức Nhà nước;

- Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức của Đảng, tố chức chính trị-xã hội đào tạo, tập huấn về ATTT khi có đề nghị từ các cơ quan, tổ chức;

- Đào tạo 200 chuyên gia ATTT để bảo vệ hệ thống thông tin của Đảng và Nhà nước;

- Chuẩn hóa kỹ năng ATTT trong các cơ quan, tổ chức;

- Bổ sung nhiệm vụ và ưu tiên phân bổ chỉ tiêu đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học giai đoạn 2021 – 2025;

- Tăng chỉ tiêu tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân ATTT…

Xem thêm chi tiết tại Quyết định 21/QĐ-TTg (có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 257

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:38 | 28/01/2021 Công văn 383/BNV-CCHC ngày 28/01/2021 về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.
  • 14:23 | 28/01/2021 Công văn 271/TCT-TTKT ngày 27/01/2021 giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
  • 14:14 | 28/01/2021 Công văn 384/BNV-CCHC ngày 28/01/2021 về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ.
  • 11:05 | 28/01/2021 Quyết định 05/QĐ-NHNN ngày 06/01/2021 về việc ban hành Mẫu phiếu đánh giá và phương thức chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 28/01/2021 Quyết định 70/QĐ-NHNN ngày 21/01/2021 ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 09:45 | 28/01/2021 Quyết định 555/QĐ-BNN-TT ngày 26/01/2021 phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2025 và 2030".
  • 07:30 | 28/01/2021 Thông tư 26/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 17:34 | 27/01/2021 Công văn 212/LĐTBXH-BĐG ngày 26/01/2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025.
  • 13:06 | 27/01/2021 Nghị định 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
  • 12:30 | 27/01/2021 Quyết định 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn