Sửa tiêu chuẩn công chức chuyên ngành thi hành án dân sự

06/01/2021 11:27 AM

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 08/2020/TT-BTP sửa đổi Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệm vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự.

Châu Giang

Theo đó, đối với tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức dự thi nâng ngạch Thẩm tra viên cao cấp có sự thay đổi như sau:

Phải có thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm (đủ 72 tháng) trở lên, trong đó, thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký.

(Hiện nay Thông tư 03 quy định phải có thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên trung cấp hoặc tương đương từ đủ 60 tháng trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên trung cấp tối thiểu 24 tháng).

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng cũng được sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí sau:

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự cao cấp theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp;

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị hành chính hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị (hiện yêu cầu “Có trình độ Cao cấp lý luận chính trị”);

- Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (hiện không được sử dụng chứng chỉ tương đương).

Thông tư 08/2020/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/3/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 991

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 13/08/2022 Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 tiếp tục hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
  • 14:00 | 12/08/2022 Thông tư 09/2022/TT-BTNMT ngày 26/07/2022 quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 10:00 | 12/08/2022 Thông tư 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
  • 09:30 | 12/08/2022 Quyết định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
  • 16:30 | 11/08/2022 Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 15:20 | 11/08/2022 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 15:00 | 11/08/2022 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 10:00 | 10/08/2022 Quyết định 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
  • 08:45 | 09/08/2022 Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 08/8/2022 hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội
  • 08:00 | 09/08/2022 Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/8/2022 về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn