Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Sửa tiêu chuẩn công chức chuyên ngành thi hành án dân sự

06/01/2021 11:27 AM

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 08/2020/TT-BTP sửa đổi Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệm vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự.

Châu Giang

Theo đó, đối với tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức dự thi nâng ngạch Thẩm tra viên cao cấp có sự thay đổi như sau:

Phải có thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm (đủ 72 tháng) trở lên, trong đó, thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký.

(Hiện nay Thông tư 03 quy định phải có thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên trung cấp hoặc tương đương từ đủ 60 tháng trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên trung cấp tối thiểu 24 tháng).

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng cũng được sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí sau:

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự cao cấp theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp;

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị hành chính hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị (hiện yêu cầu “Có trình độ Cao cấp lý luận chính trị”);

- Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (hiện không được sử dụng chứng chỉ tương đương).

Thông tư 08/2020/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/3/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 255

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.
  • 07:45 | 25/02/2021 Công văn 1485/BGTVT-VT ngày 24/2/2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.
  • 07:39 | 25/02/2021 Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn