Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030

31/12/2020 08:44 AM

Thủ tướng ban hành Quyết định 2231/QĐ-TTg về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy (PCCC) thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cao Dung

Theo đó, đối tượng Quy hoạch hạ tầng PCCC là hạ tầng PCCC cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh, bao gồm:

- Mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC;

- Hệ thống cung cấp nước phục vụ PCCC;

- Hệ thống giao thông phục vụ PCCC;

- Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ PCCC.

Một số nội dung trọng tâm khi lập Quy hoạch:

- Phân tích, đánh giá tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội có tác động và yêu cầu đòi hỏi đối với công tác PCCC nói chung và hạ tầng PCCC nói riêng;

- Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển hạ tầng PCCC đáp ứng yêu cầu đòi hỏi phục vụ và bảo vệ công cuộc phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

-  Đánh giá về liên kết vùng, ngành, lĩnh vực, địa phương trong việc phát triển hạ tầng PCCC.

- Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển hạ tầng PCCC trong thời kỳ quy hoạch.

- Xây dựng phương án phát triển hạ tầng PCCC.

-  Xây dựng danh mục dự án quan trọng quốc gia và dự án ưu tiên đầu tư phát triển.

- Các giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 2231/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 28/12/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 591

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 14/04/2021 Thông tư 26/2021/TT-BTC hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
  • 13:10 | 14/04/2021 Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.
  • 13:10 | 14/04/2021 Quyết định 1062/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan.
  • 15:30 | 13/04/2021 Thông tư 06/2021/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
  • 09:25 | 13/04/2021 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.
  • 16:35 | 12/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp.
  • 14:45 | 12/04/2021 Quyết Định 757/QĐ-BTC Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
  • 11:30 | 12/04/2021 Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.
  • 07:20 | 12/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn