Thuế suất NK ngoài hạn ngạch lên đến 100%

13/07/2012 09:51 AM

Hàng hoá nhập khẩu (không phân biệt xuất xứ) ngoài số lượng hạn ngạch nhập khẩu (NK) hàng năm thì phải nộp thuế suất thuế NK ngoài hạn ngạch theo biểu thuế vừa được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012.

Ms. Mỹ Trang

Theo đó, mức thuế suất thuế NK ngoài hạn ngạch thấp nhất là 50% đối với mặt hàng nước biển, cao nhất 100% đối với các loại đường đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu. Riêng các mặt hàng trứng gà thuộc loài Gallus domesticus, trứng vịt, mức thuế suất ngoài hạn ngạch là 80%; đường đã tinh luyện là 85%; các loại muối áp dụng thuế suất 60%.

Hàng hoá NK trong số lượng hạn ngạch NK hàng năm áp dụng thuế suất quy định tại Biểu thuế NK ưu đãi hoặc mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt mà Việt Nam có cam kết.

Trường hợp theo Hiệp định khu vực thương mại tự do mà Việt Nam ký kết có cam kết thuế suất thuế NK ngoài hạn ngạch thấp hơn so với mức thuế suất quy định tại Thông tư này thì áp dụng theo quy định tại các Hiệp định đó (nếu thoả mãn các điều kiện được hưởng). Trường hợp mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt ngoài hạn ngạch tại các Hiệp định đó cao hơn mức thuế suất quy định tại Thông tư này thì áp dụng theo Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 18/8/2012, thay thế Thông tư số 188/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009.

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,384

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:55 | 26/08/2019 Quyết định 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
  • 10:20 | 26/08/2019 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có hiệu lực từ ngày 10/10/2019.
  • 08:15 | 24/08/2019 Ngày 21/8/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 1048/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
  • 07:50 | 24/08/2019 Quyết định 1066/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.
  • 15:45 | 23/08/2019 Quy định 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện.
  • 14:50 | 23/08/2019 Thông tư 12/2019/TT-NHNN ngày 19/8/2019 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng.
  • 13:50 | 23/08/2019 Từ 01/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành.
  • 07:20 | 23/08/2019 Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.
  • 15:05 | 21/08/2019 Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
  • 15:00 | 21/08/2019 Công văn 3000/BHXH-TTKT ngày 16/8/2019 về tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn