Bộ Nội vụ công bố 32 thủ tục hành chính áp dụng từ 10/12/2020

15/12/2020 16:18 PM

Bộ Nội vụ công bố 32 thủ tục hành chính (TTHC) kèm theo các Quyết định 1065/QĐ-BNV , Quyết Định 1066/QĐ-BNV , Quyết định 1067/QĐ-BNV và Quyết định 1068/QĐ-BNV , cụ thể như sau:

Thùy Liên

- 04 TTHC tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Quyết định 1065/QĐ-BNV năm 2020):

+ Thủ tục thi tuyển công chức;

+ Thủ tục xét tuyển công chức;

+ Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức;

+ Thủ tục thi nâng ngạch công chức.

- 04 TTHC tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Quyết Định 1066/QĐ-BNV năm 2020):

+ Thủ tục thi tuyển viên chức;

+ Thủ tục xét tuyển viên chức;

+ Thủ tục xét tuyển đặc cách vào viên chức;

+ Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

- 12 TTHC tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, đơn cử (Quyết định 1067/QĐ-BNV năm 2020):

+ Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (cấp trung ương);

+ Thủ tục thẩm định thành lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (cấp trung ương)…

- 12 TTHC tại Nghị định 158/2018/NĐ-CP về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn cử (Quyết định 1068/QĐ-BNV năm 2020):

+ Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính (cấp trung ương);

+ Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính (cấp trung ương)...

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 561

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 20/04/2021 Nghị định 52/2021/NĐ-CP Về việc Gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.
  • 17:00 | 19/04/2021 Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
  • 09:55 | 19/04/2021 Luật Phòng, chống ma túy 2021, số 73/2021/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022
  • 06:43 | 17/04/2021 Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 về Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.
  • 16:50 | 16/04/2021 Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.
  • 15:35 | 15/04/2021 Quyết định 12/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
  • 13:08 | 15/04/2021 Thông tư 56/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2018/TT-BCT quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng hộ hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cơ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường.
  • 14:20 | 14/04/2021 Thông tư 26/2021/TT-BTC hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
  • 13:10 | 14/04/2021 Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.
  • 13:10 | 14/04/2021 Quyết định 1062/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn