22 biểu mẫu dùng trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án

14/12/2020 14:00 PM

TANDTC ban hành Thông tư 02/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Thảo Trần

Theo đó, có 22 biểu mẫu được ban hành để sử dụng trong quá trình hòa giải, đối thoại tại Tòa án:

- 11 biểu mẫu sử dụng trong quá trình hòa giải, đơn cử như:

 + Thông báo về quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn Hòa giải viên (Mẫu số 01-HG);

 + Thông báo lần thứ 2 về quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn Hòa giải viên (Mẫu số 02-HG);

 + Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện/người yêu cầu về việc lựa chọn hòa giải, lựa chọn Hòa giải viên (Mẫu số 03-HG);...

 - 11 biểu mẫu sử dụng trong quá trình đối thoại, đơn cử như:

+ Thông báo về việc chuyển vụ việc sang đối thoại (Mẫu số 07-ĐT);

+ Giấy mời tham gia phiên đối thoại (Mẫu số 08-ĐT);

+ Giấy mời tham gia phiên họp ghi nhận kết quả đối thoại (Mẫu số 09-ĐT);

+ Thông báo hoãn phiên họp ghi nhận kết quả đối thoại (Mẫu số 10-ĐT);...

Xem chi tiết biểu mẫu tại Thông tư 02/2020/TT-TANDTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 22,297

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:05 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
  • 11:02 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 về bãi vỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 01/07/2022 Quyết định 1392/QĐ-BHXH ngày 01/7/2022 về ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • 08:36 | 01/07/2022 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 08:34 | 01/07/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2024.
  • 08:32 | 01/07/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 07/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
  • 08:30 | 01/07/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 07:50 | 01/07/2022 Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
  • 07:40 | 01/07/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • 16:56 | 30/06/2022 Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn