22 biểu mẫu dùng trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án

14/12/2020 14:00 PM

TANDTC ban hành Thông tư 02/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Thảo Trần

Theo đó, có 22 biểu mẫu được ban hành để sử dụng trong quá trình hòa giải, đối thoại tại Tòa án:

- 11 biểu mẫu sử dụng trong quá trình hòa giải, đơn cử như:

 + Thông báo về quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn Hòa giải viên (Mẫu số 01-HG);

 + Thông báo lần thứ 2 về quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn Hòa giải viên (Mẫu số 02-HG);

 + Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện/người yêu cầu về việc lựa chọn hòa giải, lựa chọn Hòa giải viên (Mẫu số 03-HG);...

 - 11 biểu mẫu sử dụng trong quá trình đối thoại, đơn cử như:

+ Thông báo về việc chuyển vụ việc sang đối thoại (Mẫu số 07-ĐT);

+ Giấy mời tham gia phiên đối thoại (Mẫu số 08-ĐT);

+ Giấy mời tham gia phiên họp ghi nhận kết quả đối thoại (Mẫu số 09-ĐT);

+ Thông báo hoãn phiên họp ghi nhận kết quả đối thoại (Mẫu số 10-ĐT);...

Xem chi tiết biểu mẫu tại Thông tư 02/2020/TT-TANDTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,358

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 20/04/2021 Nghị định 52/2021/NĐ-CP Về việc Gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.
  • 17:00 | 19/04/2021 Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
  • 09:55 | 19/04/2021 Luật Phòng, chống ma túy 2021, số 73/2021/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022
  • 06:43 | 17/04/2021 Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 về Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.
  • 16:50 | 16/04/2021 Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.
  • 15:35 | 15/04/2021 Quyết định 12/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
  • 13:08 | 15/04/2021 Thông tư 56/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2018/TT-BCT quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng hộ hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cơ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường.
  • 14:20 | 14/04/2021 Thông tư 26/2021/TT-BTC hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
  • 13:10 | 14/04/2021 Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.
  • 13:10 | 14/04/2021 Quyết định 1062/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn