Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng tự nhiên tại Tây Nguyên

05/12/2020 17:00 PM

Đây là nội dung được nêu tại Công văn 10097/VPCP-QHĐP về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân.

Thùy Liên

Theo đó, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với các địa phương thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng cửa rừng tự nhiên tại khu vực Tây Nguyên;

- Có giải pháp phục hồi, bảo vệ hệ sinh thái phát triển nông nghiệp và gắn với việc phát huy hiệu quả sử dụng bền vững tài nguyên nước, đất, rừng;

- Phối hợp với Bộ Công Thương đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước, mở cửa thị trường quốc tế, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực;

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống cây trồng, vật nuôi trên thị trường;

- Chỉ đạo các cơ sở nghiên cứu trong nước cung cấp đủ nhu cầu về các giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng và năng suất cao, phù hợp với lợi thế từng vùng miền;

- Phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện công tác định canh, định cư, di dân tự do, tham mưu Chính phủ có chủ trương biện pháp mạnh mẽ hơn về vấn đề di dân phía Bắc vào khu vực Tây nguyên…

Xem chi tiết Công văn 10097/VPCP-QHĐP ngày 02/12/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 848

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn