Thời hạn thực hiện tuyển chọn, bổ nhiệm Hòa giải viên

05/12/2020 14:21 PM

Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) ban hành Công văn 188/TANDTC-PC triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Minh Châu

Theo đó để kịp thời triển khai các quy định của Luật và Thông tư 04/2020/TT-TANDTC sẽ có hiệu lực từ ngày 01-01-2020, Chánh án TANDTC yêu cầu Chánh án TAND cấp huyện, cấp tỉnh, các đơn vị liên quan thực hiện một số công việc.

Đơn cử như về thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm Hòa giải viên cần được triển khai như sau:

- Sau khi các trường hợp được cử đi bồi dưỡng đã được cấp chứng chỉ, Tòa án nơi nhận hồ sơ lựa chọn người đủ điều kiện và có văn bản đề nghị Chánh án TAND cấp tỉnh xem xét, bổ nhiệm (qua đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ TAND cấp tỉnh) trước ngày 24/12/2020.

- Chánh án TAND cấp tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn lựa chọn Hòa giải viên trước ngày 27/12/2020.

- Hội đồng tư vấn tổ chức họp xem xét, thông nhất và ra nghị quyết lựa chọn người có đủ điều kiện làm Hòa giải viên trước ngày 30/12/2020.

- Chánh án TAND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm Hòa giải viên sau ngày 01/01/2021 và trước ngày 03/01/2021.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 188/TANDTC-PC ngày 03/12/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 817

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 25/05/2022 Kết luận 35-KL/TW ngày 05/5/2022 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở do Bộ Chính trị ban hành
  • 10:00 | 25/05/2022 Thông tư 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
  • 17:00 | 24/05/2022 Quyết định 1341/QĐ-BYT ngày 24/5/2022 hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 17:00 | 24/05/2022 Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
  • 09:30 | 24/05/2022 Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  • 09:00 | 24/05/2022 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
  • 07:30 | 23/05/2022 Nghị định 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 quy định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
  • 07:00 | 23/05/2022 Nghị định 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
  • 07:30 | 21/05/2022 Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
  • 07:30 | 20/05/2022 Quyết định 1294/QĐ-BYT ngày 19/5/2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn