Nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

02/07/2012 09:42 AM

Kể từ ngày 01/01/2012, các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia) khi tham gia bảo hiểm y tế sẽ được Ngân sách nhà nước hỗ trợ với mức tối thiểu bằng 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

Ms.Thu Trâm

Đây là quy định tại Quyết định 797/QĐ-TTg về nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 26/6/2012.

Theo đó, nguồn kinh phí hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo tại các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi là 70% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương. Đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách TW dưới 50% thì mức hỗ trợ từ ngân sách TW là 35% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế. Các địa phương còn lại, nguồn kinh phí hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo sẽ được bố trí từ ngân sách địa phương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được thực hiện từ năm ngân sách 2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,029

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:20 | 19/06/2021 Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
  • 09:00 | 19/06/2021 Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
  • 08:45 | 19/06/2021 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định137/2015/NĐ-CP
  • 07:38 | 19/06/2021 Quyết định 2995/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
  • 08:55 | 18/06/2021 Quyết định 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
  • 16:21 | 17/06/2021 Công văn 4870/BYT-BM-TE về việc đề phòng mang thai hộ vì mục đích thương mại và lựa chọn giới tính thai nhi
  • 15:34 | 17/06/2021 Công văn 3163/BCT-ĐTĐL năm 2021 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3 do Bộ Công thương ban hành
  • 14:50 | 16/06/2021 Quyết định 705/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
  • 14:55 | 15/06/2021 Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
  • 08:27 | 15/06/2021 Thông tư 58/2021/TT-BQP hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn