Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ Nội vụ

30/11/2020 16:00 PM

Vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 989/QĐ-BNV phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; theo đó:

Đức Huy

- Nội dung thanh tra, kiểm tra bao gồm:

+ Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ chủ trì tiến hành thanh tra hành chính và các cuộc thanh tra chuyên ngành.

+ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác thi đua, khen thưởng.

+ Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra việc thực hiện kết luận thanh tra về công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thẩm quyền ký quyết định, kết luận thanh tra; quyết định, thông báo kết quả kiểm tra:

+ Chánh Thanh tra Bộ ký quyết định và kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành.

+ Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ký quyết định và kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác thi đua, khen thưởng.

+ Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ ký quyết định và kết luận thanh tra; quyết định và thông báo kết quả kiểm tra đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Với những vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức, nhiều cấp, ngành thì trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký quyết định, kết luận thanh tra; quyết định, thông báo kết quả kiểm tra.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 989/QĐ-BNV ngày 23/11/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,116

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 23/01/2021 Quyết định 71/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.
  • 07:30 | 23/01/2021 Công văn 639/BGTVT-ATGT về tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường thủy dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2021 và kiểm soát tải trọng phương tiện, phòng chống va trôi trên đường thủy nội địa.
  • 17:00 | 22/01/2021 Quyết định 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020.
  • 15:00 | 22/01/2021 Quyết định 164/QĐ-BGTVT ngày 20/01/2021 ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/1/2021 của Chính phủ.
  • 10:19 | 22/01/2021 Quyết định 457/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
  • 09:35 | 22/01/2021 Quyết định 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
  • 09:26 | 22/01/2021 Công văn 04/TANDTC-TH ngày 08/01/2021 về việc phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 09:00 | 22/01/2021 Công văn 02/TANDTC-TH ngày 07/01/2021 về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
  • 07:42 | 22/01/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
  • 07:16 | 22/01/2021 Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận 56-KL/TW.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn