Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Sàng lọc, can thiệp giảm tác hại cho người uống rượu, bia

28/11/2020 14:08 PM

Bộ Y tế ban hành Quyết định 4946/QĐ-BYT về tài liệu nhằm hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia tại cơ sở CSSK ban đầu và cộng đồng.

Tú Anh

Theo đó, việc sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người uống rượu, bia được thực hiện theo quy trình 4 bước, cụ thể như sau:

- Bước 1: Tiếp xúc, gặp gỡ với đối tượng được sàng lọc

Trước khi sàng lọc, người phỏng vấn hỏi “Từ trước đến nay đã bao giờ anh/chị uống rượu, bia hay bất kỳ đồ uống có cồn nào khác hay chưa?”.

- Bước 2: Tiến hành phỏng vấn bằng bộ câu hỏi sàng lọc (ban hành kèm theo Quyết định 4946/QĐ-BYT năm 2020);

- Bước 3: Phân loại mức độ nguy cơ

Căn cứ tổng số điểm để phân loại vào 1 trong 4 nhóm: Nguy cơ thấp; nguy cơ cao; ở mức nguy cơ rất cao hoặc Nguy cơ lệ thuộc/nghiện rượu, bia;

- Bước 4: Thực hiện các biện pháp can thiệp nhanh phù hợp với từng mức độ nguy cơ, gồm:

+ Cung cấp thông tin về tác hại rượu, bia;

+ Giáo dục nhận thức;

+ Tư vấn nhanh;

+ Theo dõi và giới thiệu đến cơ sở y tế chuyên khoa.

Xem chi tiết tại tài liệu ban hành kèm theo Quyết định 4946/QĐ-BYT (Có hiệu lực từ ngày 26/11/2020).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 254

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:55 | 26/01/2021 Quyết định 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi.
  • 16:37 | 26/01/2021 Quyết định 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.
  • 10:00 | 26/01/2021 Thông tư 42/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.
  • 09:50 | 26/01/2021 Quyết định 120/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả".
  • 09:30 | 26/01/2021 Nghị quyết 1177/NQ-UBTVQH14 bana hành Quy định về tổ chức đoàn của Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH, VPQH và Đoàn ĐBQH viếng người từ trần.
  • 09:00 | 26/01/2021 Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số.
  • 08:46 | 26/01/2021 Quyết định 108/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  • 07:18 | 26/01/2021 Thông tư 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
  • 16:23 | 25/01/2021 Quyết định 77/QĐ-BTTTT ngày 22/01/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TTTT.
  • 16:00 | 25/01/2021 Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn