Điều chỉnh danh mục thuốc khám, chữa bệnh

27/06/2012 17:55 PM

Ngày 08/6/2012, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 10/2012/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 31/2011/TT-BYT về ban hành, hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh được Quỹ BHYT thanh toán.

Ms. Minh Nguyệt

Theo đó, tên hoạt chất “acid glycerophosphic” trong thành phần của thuốc số thứ tự 1116 trong Danh mục thuốc tân dược được chuyển thành “acid glycerophosphoric”.

Đồng thời, điều chỉnh tuyến sử dụng đối với một số loại thuốc như: Thuốc được sử dụng đến bệnh viện hạng II là Milrinon, dạng tiêm (số thứ tự 553, cột 2); Desoxycorton acetat, dạng tiêm (số thứ tự 580, cột 2). Thuốc được sử dụng đến bệnh viện hạng III và hạng IV là Dimedron, dạng tiêm (số thứ tự 87, cột 2); Hydroxyzin, dạng uống (số thứ tự 93, cột 2); Kali clorid, dạng pha tiêm truyền tĩnh mạch (số thứ tự 583, cột 2); Idoxuridin, dạng thuốc nhỏ mắt (số thứ tự 923, cột 2); Phloroglucinol + trimethylphloroglucinol dạng tiêm (số thứ tự 992, cột 2). Thuốc được sử dụng đến Phòng khám đa khoa và các cơ sở y tế khác là Lidocain (hydroclorid), dạng dùng ngoài (số thứ tự 12, cột 2); Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan, dạng uống (số thứ tự 1076, cột 2).

Đối với các thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo quy định tại Quyết định 05/2008/QĐ-BYT và Thông tư 02/2010/TT-BYT, quỹ BHYT tiếp tục thanh toán cho đến khi sử dụng hết số thuốc đã trúng thầu theo kết quả đấu thầu cung ứng thuốc và đã ký hợp đồng với nhà thầu trước ngày 25/8/2011.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 23/7/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,823

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn